Skip to main content
Frontpage slider
ReflexZoneTherapie | Onderzoek | Postgraduate scholing
Frontpage slider
ReflexZoneTherapie | Onderzoek | Postgraduate scholing

Onderzoek

Sinds langere tijd neemt “evidence” een steeds belangrijkere plaats in binnen het kwaliteitsbeheer van het gehele zorgsysteem.
In de reguliere zorg in Nederland, en wereldwijd, is er al een aantal decennia een trend gaande waarin kwaliteit in de beroepsuitoefening op een steeds hoger niveau komt te staan. Excellente zorg en competenties in de beroepsuitoefening zijn dagelijkse taal geworden. Behandelingen worden meer en meer op “evidence” getoetst zodat de best mogelijke zorg gegeven kan worden, door de beste professionals die daarvoor de beste vaardigheden beheersen binnen een specifiek vakgebied. Daarvoor zijn concepten samengesteld met competentie-eisen waaraan de zorgprofessionals moeten voldoen.

De Evidence Based Practice is daarmee niet meer weg te denken. Voor de verpleegkundige en paramedische beroepen is de Evidence Based Practice (EBP) speciaal ontwikkeld om binnen een specifiek vakgebied de kwaliteit te kunnen verhogen.
Deze ontwikkelingen gaan snel en ook in de complementair alternatieve therapieën wordt van de beroepsbeoefenaren verwacht dat zij bekend zijn met de EBP-principes.

Onderzoek naar Reflexologie en therapie is essentieel. Dit kunnen we o.a. realiseren door samenwerkingen aan te gaan met collega's in binnen- en buitenland die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Om op juiste wijze onderzoek te kunnen doen kunnen trainingen worden aangeboden zodat onze therapeuten kunnen deelnemen aan onderzoeksprojecten. Deze trainingen worden altijd gegeven door deskundigen op het gebied van reflexzonetherapie en research.