Skip to main content
Frontpage slider
ReflexZoneTherapie | Onderzoek | Postgraduate scholing
Frontpage slider
ReflexZoneTherapie | Onderzoek | Postgraduate scholing

Kwaliteitsbewaking onderwijs

RZT-TOP stelt zich ten doel om bij- en nascholingen te verzorgen op hbo niveau. De cursussen zullen zowel theoretisch als praktisch aangeboden worden. Tevens zijn er webinaars inzetbaar. 

Het uitgangspunt hierbij is het handhaven en verhogen van de kwaliteit binnen het vakgebied van reflexzonetherapeut en de natuurgeneeskundig therapeut in het algemeen.

Om dit doel te bereiken organiseert RZT-TOP bij- en nascholingen, masterclasses, lezingen en trainingen op post-hbo niveau met gespecialiseerde docenten uit binnen- en buitenland.

RZT-TOP ziet erop toe dat voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs het cursusmateriaal en de betreffende docenten d.m.v. evaluatieformulieren worden geëvalueerd. Deze evaluatiegegevens spelen een belangrijke rol bij het actualiseren van de onderwijsinhoud en de verbetering van didactische kwaliteiten van de betrokken docenten. De gegevens zullen volgens de privacywetgeving vertrouwelijk worden behandeld.